Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
109   Lausunto maakuntakaavasta
110   Teknisen lautakunnan lausunto arviointikertomuksista
111   Vuokra-asunnon irtisanominen ja tyhjentäminen, Miehikkälä
112   Teknisen toimen osavuosikatsaus tammi-elokuu, Miehikkälä
113   Teknisen toimen osavuosikatsaus tammi-elokuu, Virolahti
114   Kiinteistöjen talousarvio 2019, Miehikkälä
115   Kiinteistöjen talousarvio 2019, Virolahti
116   Kaakon kaksikon katujen ja kiinteistöjen talvihoidon kilpailutus
117   Virolahden kunnan kalastusoikeuksien vuokraus hoitokalastushankkeelle
118   Kivikorventien korotus, katusuunnitelma
119   Rouvanmäentien ja Rajahovintien linja-autopysäkit
120   Esteetön sisäänkäynti Miehikkälän terveysasemalle ja Villinrannan kotihoitoon
121   Viranhaltijapäätökset
122   Saapuneet kirjeet

Osallistuja Tehtävä
Peltola Tuomo puheenjohtaja
Korpela Marko vpj
Hurtta Nina jäsen
Myllymäki Tenho jäsen
Peltola Arto jäsen
Salmela Joonas nuorisovaltuuston edustaja, Miehikkälä
Kokkola Tomi khall. ed. Virolahti
Tylli Markus khall. ed. Miehikkälä
Alastalo Tarja khall.pj Miehikkälä
Ylönen Arto kunnanjohtaja Miehikkälä
Uski Markku esittelijä, pöytäkirjanpitäjä