Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
48   Rakennusvalvonnan osavuotiskatsaus 1-8 2018
49   Poikkeamislupahakemus Orbinski Jaana, Miehikkälä
50   Poikkeamislupahakemus Mässeli Jyrki, Virolahti
51   Viranhaltijapäätökset
52   Ilmoitusasiat
53   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Kirkkopelto-Pakarinen Wilma puheenjohtaja
Pekkinen Anni varapuheenjohtaja
Harju Katja jäsen
Korpela Jani jäsen
Korpela Markku jäsen
Liikkanen Kristian jäsen
Meriläinen Ahti jäsen
Kuntsi Juhani khall.ed. Virolahti
Kataikko Leena khall. ed. Miehikkälä
Alastalo Tarja khall. pj. Miehikkälä
Marko Haataja esittelijä / pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimisto  
Alkaen 25.09.2018