Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
190   Valtuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
191 Miehikkälän ja Virolahden kuntien välisen yhteistyösopimuksen (18.6.2007) muuttaminen
192 Hallintosääntö 2019
193 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2021
194   Tarkastuslautakunnan varajäsenmuutos/Lea Ikosen ero
195 Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä- Kymsoten palvelusopimus
196 Monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkosto Kaakkois-Suomeen/Yhteistyösopimuksen hyväksyminen
197 Terveyskeskuksen toisen kerroksen tilapäinen muutos päiväkodin väistötiloiksi
198 Klamilan yleiskaavan muutos 2
199   Poikkeamislupahakemus Korhonen Pekka, Virolahti
200   Toimielinten pöytäkirjat
201   Viranhaltijapäätökset
202   Ilmoitusasiat
203   Muut asiat/Ekamin yhtymähallituksen varajäsen

Osallistuja Tehtävä
Kuokka Vappu pj.
Kuntsi Juhani I vpj.
Kivelä Anja II vpj.
Kattelus Eeva-Liisa jäsen
Kokkola Tomi jäsen
Pirttimäki Seppo jäsen
Uski Leo jäsen
Ukkola-Paronen Sisko kvalt. puh.joht.
Kouki Risto kvalt. I vpj.
Harju Jari kvalt. II vpj.
Havuaho Osmo kjoht., pöytäkirjanpitäjä
Pulli Veli-Matti hallintojohtaja

Nähtävilläolo  
Virolahden kunnanvirastossa, Opintie 4  
Alkaen 17.12.2018