Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
175   Valtuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
176   Eron myöntäminen luottamustehtävistä/Kristian Liikkanen
177 Toiminta-avustusten myöntäminen
178 Kivikorventien korotus, katusuunnitelma
179   Miehikkälän ja Virolahden kunnilta Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut -kuntayhtymälle (Kymsote) siirtyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen yksilöiminen
180   Kaakon kaksikon yhteistyön muutosten toteuttaminen 1.1.2019 alkaen
181   Pyöräilykuntien verkosto ry:n jäseneksi liittyminen
182   Itsenäisyyspäivän standaarin saaja
183   Toimielinten pöytäkirjat
184   Viranhaltijapäätökset
185 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä § 71 Hagelberg
186 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä § 72 Hurtta
187 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä § 73 Turu
188   Ilmoitusasiat
189   Lausunto Liikenneviraston esityksestä vesikulkuneuvolla liikkumisen kieltämiseksi jääpeitteisellä väylällä, Hamina ja Virolahti

Osallistuja Tehtävä
Kuokka Vappu pj.
Kuntsi Juhani I vpj.
Kivelä Anja II vpj.
Kattelus Eeva-Liisa jäsen
Kokkola Tomi jäsen
Pirttimäki Seppo jäsen
Uski Leo jäsen
Ukkola-Paronen Sisko kvalt. puh.joht.
Kouki Risto kvalt. I vpj.
Harju Jari kvalt. II vpj.
Havuaho Osmo kjoht., pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Virolahden kunnanvirastossa, Opintie 4