Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
157   Valtuuston 20.9.2018 päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
158   Eron myöntäminen luottamustehtävistä/Anni Pekkinen
159   Kymenlaakson HYTE- ja osallisuuden työryhmän edustaja
160 Lausunto Kymenlaakson liiton taloussuunnitelmaan 2019 - 2022 ja talousarvioon 2019
161   Toimielinten pöytäkirjat
162   Viranhaltijapäätökset
163   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Kuokka Vappu pj.
Kuntsi Juhani I vpj.
Kivelä Anja II vpj.
Kattelus Eeva-Liisa jäsen
Kokkola Tomi jäsen
Pirttimäki Seppo jäsen
Uski Leo jäsen
Ukkola-Paronen Sisko kvalt. puh.joht.
Kouki Risto kvalt. I vpj.
Harju Jari kvalt. II vpj.
Havuaho Osmo kjoht., pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Virolahden kunnanvirastossa, Opintie 4