Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
147 Osavuosikatsaus 31.8.2018
148 Tytäryhteisöjen talouskatsaukset
149 Arviointikertomuksen 2017 johdosta annettavat lausunnot toimialoilta
150 Poikkeamislupahakemus Mässeli Jyrki, Virolahti
151 Jätehuollon täydentävä keräysjärjestelmä
152   Lausunto maakuntakaavasta
153   Toimielinten pöytäkirjat
154   Viranhaltijapäätökset
155   Ilmoitusasiat
156   Muut asiat / Kunnan jätehuollon järjestämismahdollisuudet

Osallistuja Tehtävä
Kuokka Vappu pj.
Kuntsi Juhani I vpj.
Kivelä Anja II vpj.
Kattelus Eeva-Liisa jäsen
Kokkola Tomi jäsen
Pirttimäki Seppo jäsen
Uski Leo jäsen
Ukkola-Paronen Sisko kvalt. puh.joht.
Kouki Risto kvalt. I vpj.
Harju Jari kvalt. II vpj.
Havuaho Osmo kjoht., pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Virolahden kunnanvirastossa, Opintie 4