Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
127 Vuoden 2019 talousarvion ja vv. 2019 - 2021 taloussuunnitelman laadintaohje
128 Kotkan-Haminan seudun matkailusopimuksen päivittäminen
129 Tontin varaus Atico Oy:lle
130   Edustajat tie- ja osakaskunnissa 2017-2021
131   Edustajan nimeäminen maakunnalliseen järjestöhankkeeseen
132   Viranhaltijapäätökset
133   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Kuokka Vappu pj.
Kuntsi Juhani I vpj.
Kivelä Anja II vpj.
Kattelus Eeva-Liisa jäsen
Kokkola Tomi jäsen
Pirttimäki Seppo jäsen
Uski Leo jäsen
Ukkola-Paronen Sisko kvalt. puh.joht.
Kouki Risto kvalt. I vpj.
Harju Jari kvalt. II vpj.
Havuaho Osmo kjoht., pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Virolahden kunnanvirastossa, Opintie 4  
Alkaen 03.09.2018