Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
105 Uudisrakennushankkeen käynnistäminen Virojoella
106 Korjaamo-Myllytien asfaltoinnissa tapahtunut virhe
107   Toimielinten pöytäkirjat
108   Viranhaltijapäätökset
109   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Kuokka Vappu pj.
Kuntsi Juhani I vpj.
Kivelä Anja II vpj.
Kattelus Eeva-Liisa jäsen
Kokkola Tomi jäsen
Pirttimäki Seppo jäsen
Uski Leo jäsen
Ukkola-Paronen Sisko kvalt. puh.joht.
Kouki Risto kvalt. I vpj.
Harju Jari kvalt. II vpj.
Havuaho Osmo kjoht., pöytäkirjanpitäjä
Pulli Veli-Matti hall.joht., pöytäkirjanpitäjä § 105
Uski Markku tekninen johtajaq

Nähtävilläolo  
Maanantaina 9.7.2018 klo 10 - 13  
Alkaen 09.07.2018