Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
93   Nurmela-Väkevälä vesiosuuskunnan siirto Miehikkälän kunnalle
94   Jätehuollon täydentävä keräysjärjestelmä
95   Esteetön sisäänkäynti Miehikkälän terveysasemalle ja Villinrannan kotihoitoon
96   Pohjavesialueiden luokitus- ja rajamuutokset
97   Täyttölupa
98   Kalasataman kalankäsittelytilojen vuokraus
99   Pyterlahden Kulttuurikyläyhdistyksen hakemus
100   Virolahden kirkonkylän vanhojen katuvalojen uusimisen suunnitelmat
101   Oravakorven suljetun kaatopaikan tarkkailuohjelman päivitys
102   Oikaisuvaatimus, Lelun yksityistie
103   Oikaisuvaatimus, Tupakorven yksityistie
104   Oikaisuvaatimus, Haililan yksityistie
105   Viranhaltijapäätökset
106   Saapuneet kirjeet
107   Muut asiat / Rouvanmäentien ja Rajahovintien linja-autopysäkit
108   Muut asiat / Ajankohtaiset työasiat

Osallistuja Tehtävä
Peltola Tuomo puheenjohtaja
Valjus Tuomo Marko Korpelan varajäsen
Hurtta Nina jäsen
Lintunen Nita jäsen
Myllymäki Tenho jäsen
Peltola Arto jäsen
Roine Tonja jäsen
Varjakoski Heli jäsen
Salmela Joonas nuorisovaltuuston edustaja, Miehikkälä
Pirttimäki Seppo Tomi Kokkolan varajäsen
Alastalo Tarja khall.pj Miehikkälä
Havuaho Osmo kunnanjohtaja Virolahti
Uski Markku esittelijä, pöytäkirjanpitäjä