Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
41   Tien nimeäminen Niittymaantieksi, Virolahti
42   Tieliikennelain 51 §:n mukaisten liikennemerkkien asettaminen, Virolahti
43   Lausunto Virolahden asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta korttelissa 55 ja osin korttelissa 56, Virolahti
44 Poikkeamislupahakemus Harju Mika, Virolahti
45   Poikkeamislupahakemus, Miehikkälän kunta
46   Viranhaltijapäätökset
47   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Kirkkopelto-Pakarinen Wilma puheenjohtaja
Pekkinen Anni varapuheenjohtaja
Harju Katja jäsen
Korpela Jani jäsen
Korpela Markku jäsen
Meriläinen Ahti jäsen
Kuntsi Juhani khall.ed. Virolahti
Kataikko Leena khall. ed. Miehikkälä
Alastalo Tarja khall. pj. Miehikkälä
Takanen Tommi esittelijä /pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa  
Alkaen 04.09.2018 00:00