Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
110   Kunnanvaltuuston 18.6.2018 päätösten lainvoimaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
111 Talousarviolainan ottaminen
112 Osallistuminen Kotka-Hamina-Vaalimaa linjan joukkoliikenteen alkuvaiheen järjestämisen kustannuksiin
113   Toiminta-avustusten myöntäminen vuoden 2018 määrärahasta
114 Sopimus tietotekniikkapalveluiden tuottamisesta
115   Edustajat tie- ja osakaskunnissa 2017-2021
116   Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2025, ohjausryhmän edustajan nimeäminen
117 Tilusvaihto
118 Lausunto Hellän maantien 14754 (Kurkelantie) parantamiseksi Kiiskijärven kohdalla
119 Uusitien kevyenliikenteen väylän katusuunnitelma
120   Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan päivitystarve
121 Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan ehdotus
122   Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020
123 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
124   Toimielinten pöytäkirjat
125   Viranhaltijapäätökset
126   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Kuokka Vappu pj.
Kuntsi Juhani I vpj.
Kivelä Anja II vpj.
Kattelus Eeva-Liisa jäsen
Kokkola Tomi jäsen
Pirttimäki Seppo jäsen
Havuaho Osmo kjoht., pöytäkirjanpitäjä
Ukkola-Paronen Sisko kvalt. puh.joht.
Kouki Risto kvalt. I vpj.
Harju Jari kvalt. II vpj.
Vilkki Mikko varajäsen

Nähtävilläolo  
Virojoki, kunnantalo, keskustoimisto ja www.virolahti.fi/pöytäkirjat  
Alkaen 20.08.2018