Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
71   Tilapalvelupäällikön viran täyttäminen
72   Lautakunnan esittelijän sijainen
73   Yksityistieavustukset, Virolahti
74   Yksityistieavustukset, Miehikkälä
75   Lumitöiden kilpailutuksen periaatteet
76   Jätehuollon täydentävä keräysjärjestelmä
77   Kunilan D-osan kellarikerroksen peruskorjaus
78   Miehikkälän purku-urakat
79   Uusitien kevyenliikenteen väylän katusuunnitelma
80   Lausunto Hellän maantien 14754 (Kurkelantie) parantamiseksi Kiiskijärven kohdalla
81   Hulevesihaitan poistaminen
82   Puun myynti, Virolahti
83   Korjaamo-Myllytien asfaltoinnissa tapahtunut virhe
84   Klamilan yleiskaavan muutos 2
85   Virojoen asemakaavan korttelin 55 asemakaavamuutos, vireilletulo, oas, luonnos
86   Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan päivitystarve
87   Hietalantien yksityistiekunnan päätöksistä tehty valitus
88   Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan ehdotus
89   Tilusvaihto
90   Viranhaltijapäätökset
91   Saapuneet kirjeet
92   Muut ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Peltola Tuomo puheenjohtaja
Korpela Marko vpj
Hurtta Nina jäsen
Lintunen Nita jäsen
Myllymäki Tenho jäsen
Peltola Arto jäsen
Roine Tonja jäsen
Varjakoski Heli jäsen
Salmela Joonas nuorisovaltuuston edustaja, Miehikkälä
Kokkola Tomi khall. ed. Virolahti
Tylli Markus khall. ed. Miehikkälä
Kuokka Vappu khall.pj Virolahti
Alastalo Tarja khall.pj Miehikkälä
Uski Markku esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Salmi Jukka esittelijä, pöytäkirjanpitäjä § 73