Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
34   Lausunto Klamilan osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaehdotuksesta, Virolahti
35   Lausunto Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan muutoksesta, luonnosvaihe 24.5.-25.6.2018, Miehikkälä
36   Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 935-2018-30, Virolahti
37   Tien nimeäminen Vaahterakujaksi, Miehikkälä
38   Viranhaltijapäätökset
39   Ilmoitusasiat
40   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Kirkkopelto-Pakarinen Wilma puheenjohtaja
Pekkinen Anni varapuheenjohtaja
Harju Katja jäsen
Korpela Jani jäsen
Liikkanen Kristian jäsen
Meriläinen Ahti jäsen
Kuntsi Juhani khall.ed. Virolahti
Kataikko Leena khall. ed. Miehikkälä
Talsi Tuija varajäsen
Takanen Tommi esittelijä /pöytäkirjanpitäjä
Ritvanen Riiko ymp.tarkastaja
Puhakka Toni palotarkastaja

Nähtävilläolo  
Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa  
Alkaen 26.06.2018