Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
60   Kunnaninsinöörin viran täyttö
61   Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu, Miehikkälä
62   Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu, Virolahti
63   Virojoen terveyskeskuksen laitoshuoltajan toimen täyttäminen
64   Määräalan vuokraus Rajavartiostolle tilasta Harjula 6:59
65   Kalasataman tilojen käyttö
66   Muurikkalan yritysalueen yleiskaavan ja asemakaavan ajantasaistaminen
67   Viranhaltijapäätökset
68   Saapuneet kirjeet
69   Muut asiat / Tilapalvelupäällikön irtisanoutuminen
70   Muut asiat / Ajankohtaiset työasiat

Osallistuja Tehtävä
Peltola Tuomo puheenjohtaja
Korpela Marko vpj
Hurtta Nina jäsen
Lintunen Nita jäsen
Myllymäki Tenho jäsen
Peltola Arto jäsen
Roine Tonja jäsen
Varjakoski Heli jäsen
Salmela Joonas nuorisovaltuuston edustaja, Miehikkälä
Pirttimäki Seppo khall. ed. varajäsen Virolahti
Tylli Markus khall. ed. Miehikkälä
Alastalo Tarja khall.pj Miehikkälä
Havuaho Osmo kunnanjohtaja Virolahti
Rongas Heikki tilapalvelupäällikkö
Uski Markku esittelijä, pöytäkirjanpitäjä