Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
16   Luokanopettajan virka (ensisijainen sijoituspaikka Klamilan koulu) 1.8.2018 alkaen
17   Virolahden peruskoulun yläasteen ja lukion yhteinen maantiedon ja biologian lehtorin virka (ensisijainen sijoituspaikka Virolahden yläaste ja lukio) 1.8.2018 alkaen
18   Päätoiminen tuntiopettaja (HI, YH, UE, LI, ensisisjainen sijoituspaikka Miehikkälän koulu) 1.8.2018 alkaen
19   Päätoiminen tuntiopettaja (KO, KS, ensisijainen sijoituspaikka Miehikkälän koulu) 1.8.2018 alkaen
20   Osa-aikainen toimistosihteerin toimi (sijoituspaikka Virojoen koulu) 1.8.2018 alkaen
21   Kirjastovirkailijan toimi (ensisijainen sijoituspaikka Virolahden kirjasto) 1.5.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan
22 Tarkennus työsuunnitelmaan / Kirkonkylän koulun 4.-6.luokkien leirikouluohjelma 7.-10.5.2018
23   Tarkennus työsuunnitelmaan / Kirkonkylän koulun kevätretken aikataulu 24.5.2018
24 Muurikkalan koulun liikunnallinen leirikoulu 3.-4.5.2018 Tanhuvaaran urheiluopistolla
25   Suur-Miehikkälän koulun kevätretki 30.5.2018
26 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset vuodelle 2018
27   Avustus yrityksille ja yhdistyksille nuorten kesätyöllistämiseen vuonna 2018
28   Kirjastot suljettuna 23.5.2018
29   Viranhaltijapäätökset
30   Ilmoitusasiat
31 Muut asiat / Virojoen koulun pienryhmän yökoulu 17.-18.5.2018
32 Muut asiat / Hallintokanteluasian jatkokäsittely
33   Muut asiat / Seuraava kokous

Osallistuja Tehtävä
Yrjönen Anton Puheenjohtaja
Paavola Aira Jäsen
Palm Jaakko Jäsen
Taina Kati Jäsen
Tenkanen-Salmela Riitta Varapuheenjohtaja
Ylä-Kotola Juho Jäsen
Hyttinen Auli Pöytäkirjanpitäjä
Kattelus Eeva-Liisa Khall. edustaja, Virolahti
Kuokka Vappu Kunnanhall. pj. Virolahti
Alastalo Tarja Kunnanhall. pj. Miehikkälä
Havuaho Osmo Kunnanjohtaja, Virolahti
Rasi Sari Asiantuntija
Oikarinen Essi Nuorisovalt. edustaja
Mäkelä Piia Varajäsen
Lintunen Nita Varajäsen

Nähtävilläolo  
Virolahden sivistystoimistossa kokousta seuraavana neljäntenä arkipäivänä.