Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
65   Valtuuston 23.3.2018 päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
66   Poikkeamislupahakemus Kiinteistö Oy Virolahden Lehtokerttu, Virolahti
67   Viranhaltijapäätökset
68   Ilmoitusasiat
69   Lupa maa-alueen käyttöön Kirkonkylässä

Osallistuja Tehtävä
Kuokka Vappu pj.
Kuntsi Juhani I vpj.
Kivelä Anja II vpj.
Kattelus Eeva-Liisa jäsen
Kokkola Tomi jäsen
Pirttimäki Seppo jäsen
Uski Leo jäsen
Ukkola-Paronen Sisko kvalt. puh.joht.
Kouki Risto kvalt. I vpj.
Harju Jari kvalt. II vpj.
Havuaho Osmo kjoht., pöytäkirjanpitäjä