Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
22   Sosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallituksille vuodelta 2017
23   Esiopetuksen järjestäminen Miehikkälässä toimintavuonna 2018-2019
24   Sosiaali- ja terveystoimen järjestöjen avustukset
25   Avustuksen myöntäminen Palveluyhdistys Rateva ry:lle vapaaehtoistoiminnan organisointiin vuonna 2018
26   Psykiatrisen sairaanhoitajan työsuhteen täyttäminen
27   Viranhaltijapäätökset ajalta 12.3. - 15.4.2018
28   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Pakkanen Raimo puheenjohtaja
Eriksson Helena jäsen
Kivelä Annakaisa jäsen
Tolvanen Janne varapuh.joht.
Vilkki Mikko jäsen
Yläkäs Minna jäsen
Seuri Marjo sos.- ja terv.joht.
Astola Matti khall:n edustaja (Mi)
Kivelä Anja khall:n edustaja
Alastalo Tarja khall:n puh.joht.
Rikkola Marja varajäsen