Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
90 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2018
91 Tytäryhteisöjen talouskatsaukset 30.4.2018
92 Tilintarkastajan raportointi ja vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen
93   Toiminta-avustusten myöntäminen vuoden 2018 määrärahasta
94   Lyhytaikaishoidon järjestäminen Kaakon kaksikosssa
95   Hoiku Oy:n osakkeen luovutus Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle
96 1.1.2019 aloittavan Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän liikkeenluovutuksen periaatteet ja henkilöstön siirtosopimus
97 Poikkeamislupahakemus Kareno Marketta, Virolahti
98 Poikkeamislupahakemus Kukkavälitys Pekka Salopaasi Oy, Virolahti
99 Määräalan vuokraus Rajavartiostolle tilasta Harjula 6:59
100 Aluehallintoviraston päätös ESAVI/6022/06.06.01/2017 ja sen aiheuttamat toimenpiteet
101   Toimielinten pöytäkirjat
102   Ilmoitusasiat
103   Viranhaltijapäätökset
104   Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Virojoen linja-autoaseman varsinaiseen yhtiökokoukseen

Osallistuja Tehtävä
Kuokka Vappu pj.
Kuntsi Juhani I vpj.
Kivelä Anja II vpj.
Kattelus Eeva-Liisa jäsen
Kokkola Tomi jäsen
Pirttimäki Seppo jäsen
Uski Leo jäsen
Ukkola-Paronen Sisko kvalt. puh.joht.
Kouki Risto kvalt. I vpj.
Harju Jari kvalt. II vpj.
Havuaho Osmo kjoht., pöytäkirjanpitäjä