Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
82   Valtuuston 23.4.2018 päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
83 Väliaikainen rahoitus Sepramarkkinat-tapahtuman järjestelyihin
84 Sosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallituksille vuodelta 2017
85   Socom Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen
86   Toimielinten pöytäkirjat
87   Viranhaltijapäätökset
88   Ilmoitusasiat
89   Muut asiat / AVI:n laitoshoitopaikkakysymystä koskeva päätös

Osallistuja Tehtävä
Kuokka Vappu pj.
Kuntsi Juhani I vpj.
Kivelä Anja II vpj.
Kattelus Eeva-Liisa jäsen
Kokkola Tomi jäsen
Pirttimäki Seppo jäsen
Uski Leo jäsen
Ukkola-Paronen Sisko kvalt. puh.joht.
Kouki Risto kvalt. I vpj.
Harju Jari kvalt. II vpj.
Havuaho Osmo kjoht., pöytäkirjanpitäjä
Seuri Marjo sos.- ja terv. joht.