Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
45   Nurmela-Väkevälä vesiosuuskunnan siirto Miehikkälän kunnalle
46   Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan ajantasaistuksen toisen vaiheen asemakaavaluonnos
47   Myllylammen uimalaiturin uusiminen
48   Kunnaninsinöörin viran täyttölupa
49   Lausunto tulvariskialueista
50   Virolahden ja Miehikkälän kuntien energia- ja ilmasto-ohjelma 2018-2020
51   Klamilan yleiskaavan muutos 2
52   Uusitien kevyenliikenteen väylän katusuunnitelma
53   Tilusvaihdot
54   Villinrannan vuokrat
55   Valtuustoaloitteet, Virolahti
56   Vaalimaan Rajamäen infran rakentamisen 1-vaiheen option käyttö
57   Viranhaltijapäätökset
58   Saapuneet kirjeet
59   Muut asiat / Kalasataman tilavuokra poistokalastuskokeiluun

Osallistuja Tehtävä
Peltola Tuomo puheenjohtaja
Korpela Marko vpj
Hurtta Nina jäsen
Lintunen Nita jäsen
Myllymäki Tenho jäsen
Peltola Arto jäsen
Roine Tonja jäsen
Varjakoski Heli jäsen
Kokkola Tomi khall. ed. Virolahti
Tylli Markus khall. ed. Miehikkälä
Alastalo Tarja khall.pj Miehikkälä
Uski Markku esittelijä, pöytäkirjanpitäjä