Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
16   Sairaanhoitajan työsuhteen täyttäminen (Kunilan palveluasuminen)
17   Lähihoitajan työsuhteen täyttäminen (kotihoito)
18   Lähihoitajan työsuhteen täyttäminen (Villinrannan palveluasuminen)
19   Viranhaltijapäätökset ajalta 12.2. - 11.3.2018
20   Ilmoitusasiat
21   Lyhytaikaishoidon järjestäminen Kaakon kaksikosssa

Osallistuja Tehtävä
Eriksson Helena jäsen
Oikarinen Petri jäsen
Rikkola Kaisa jäsen
Tolvanen Janne varapuh.joht.
Yläkäs Minna jäsen
Vilkki Mikko jäsen
Seuri Marjo sos.- ja terv.joht.
Astola Matti khall:n edustaja (Mi)
Kivelä Anja khall:n edustaja
Havuaho Osmo kunnanjohtaja
Alastalo Tarja khall:n puh.joht.
Pesu Joanna nuorisovaltuuston ed.
Kivelä Aleksi varajäsen
Takajärvelä Heimo varajäsen