Pykälä   Otsikko  
4   Aloitteet vuodelta 2017
5   Määrärahamuutokset elinkeinotoimen budjettiin 2018
6 Kaavoituskatsaus, Virolahti
7   Äänestysaluejaotuksen muuttaminen Virolahdella
8 Takaushakemus / Pyterlahden kulttuurikyläyhdistys ry
9   Muut mahdollisesti esille tulevat asiat / SDP:n valtuustoryhmän aloite
10   Kunnaninsinöörin viran perustaminen

Osallistuja Tehtävä
Ukkola-Paronen Sisko puheenjohtaja
Kouki Risto I varapuheenjohtaja
Hellstén Kimmo valtuutettu
Kattelus Eeva-Liisa valtuutettu
Kivelä Anja valtuutettu
Kokkola Tomi valtuutettu
Kuntsi Juhani valtuutettu
Kuokka Vappu valtuutettu
Lintunen Nita valtuutettu
Niemelä Jouni valtuutettu
Nyberg Charles valtuutettu
Peltola Arto valtuutettu
Peltola Tuomo valtuutettu
Pirttimäki Seppo valtuutettu
Rökman-Pakkanen Virpi valtuutettu
Tolvanen Janne valtuutettu
Uski Leo valtuutettu
Vilkki Mikko valtuutettu
Yrjönen Anton valtuutettu
Kurkela Ilkka varavaltuutettu
Liikkanen Kristian varavaltuutettu
Havuaho Osmo kunnanjohtaja