Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
16   Rakennuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017
17   Viranhaltijapäätökset
18   Ilmoitusasiat
19   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Kirkkopelto-Pakarinen Wilma puheenjohtaja
Pekkinen Anni varapuheenjohtaja
Harju Katja jäsen
Korpela Jani jäsen
Liikkanen Kristian jäsen
Meriläinen Ahti jäsen
Kataikko Leena khall. ed. Miehikkälä
Alastalo Tarja khall. pj. Miehikkälä
Kattelus Eeva-Liisa Juhani Kuntsin varajäsen
Sirpa Terävä esittelijä / pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Virolahden rakennusvalvontatoimisto  
Alkaen 20.03.2018