Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
53 Vahvistusilmoituskirje
54 Kiinteistö Oy Virolahden Lehtokertun maanvuokrasopimus
55 Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carean perussopimuksen muuttaminen
56   Toiminta-avustusten myöntäminen vuoden 2018 määrärahasta
57 Tytäryhteisöjen talouskatsaukset 31.12.2017
58   Yksityistieavustusten perusteet ja hakemusten jättöaika, Virolahti
59   Yhtiökokousedustajan ja jäsenten nimeäminen Kymenlaakson Jäte Oy:n toimielimiin
60   Henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa 19.4.2018
61   Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajat
62   Toimielinten pöytäkirjat
63   Viranhaltijapäätökset
64   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Kuokka Vappu pj.
Kuntsi Juhani I vpj.
Kivelä Anja II vpj.
Kokkola Tomi jäsen
Peltola Arto varajäsen
Pirttimäki Seppo jäsen
Uski Leo jäsen
Ukkola-Paronen Sisko kvalt. puh.joht.
Kouki Risto kvalt. I vpj.
Harju Jari kvalt. II vpj.
Havuaho Osmo kjoht., pöytäkirjanpitäjä
Pulli Veli-Matti hallintojohtaja