Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
20   Määrärahamuutokset elinkeinotoimen budjettiin 2018
21 Takaushakemus / Pyterlahden kulttuurikyläyhdistys ry
22 Poikkeamislupahakemus Kokkala Jaana, Virolahti
23 Asemakaavan muutos
24   Toimielinten pöytäkirjat
25   Viranhaltijapäätökset
26   Ilmoitusasiat
27 Kymenlaakson ICT palvelutuotannon organisointi ja osakassopimus

Osallistuja Tehtävä
Kuokka Vappu pj.
Kuntsi Juhani I vpj.
Kivelä Anja II vpj.
Kattelus Eeva-Liisa jäsen
Kokkola Tomi jäsen
Pirttimäki Seppo jäsen
Uski Leo jäsen
Ukkola-Paronen Sisko kvalt. puh.joht.
Kouki Risto kvalt. I vpj.
Harju Jari kvalt. II vpj.
Havuaho Osmo kjoht., pöytäkirjanpitäjä