Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
13   Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan ehdotus
14   Teknisen lautakunnan toimintakertomukset vuodelta 2017
15   Oikaisuvaatimus yksityistien kunnossapitoavustuksen hylkäämisestä
16   Muhikon taukotuvan katon uusiminen
17   Auton vaurion korvaus
18   Ammattimiehen toimen vakinaistaminen
19   Miehikkälän pienten kohteiden siistijän valinta
20   Kaavoituskatsaus, Miehikkälä
21   Kaavoituskatsaus, Virolahti
22   Esitys lintutornin rakentamiseksi Vilkkilänturan eteläreunaan
23   Klamilan Satama Oy:n liittymämaksu
24   Vaalimaan Rajamäen infran rakentamisen 1-vaiheen option käyttö
25   Siistijöiden toimien vakinaistaminen
26   Rouvanmäentien katusuunnitelman muutos välillä Kivikorventie-vesiasema
27   Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet
28   Viranhaltijapäätökset
29   Saapuneet kirjeet
30   Muut asiat / Ajankohtaiset työasiat

Osallistuja Tehtävä
Peltola Tuomo puheenjohtaja
Korpela Marko vpj
Hurtta Nina jäsen
Lintunen Nita jäsen
Myllymäki Tenho jäsen
Peltola Arto jäsen
Roine Tonja jäsen
Salmela Joonas nuorisovaltuuston edustaja, Miehikkälä
Kokkola Tomi khall. ed. Virolahti
Tylli Markus khall. ed. Miehikkälä
Alastalo Tarja khall.pj Miehikkälä
Uski Markku esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Permanto Reetta varajäsen