Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna 2018
2   Sosiaali- ja terveyslautakunnan viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2018
3   Sisäinen valvonta / laskujen hyväksyjät sosiaali- ja terveystoimessa
4   Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018
5   Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2018
6   Vanhuspalvelulain mukainen palvelujen saatavuuden seuranta
7   Lähihoitajan työsuhteen täyttäminen (kotihoito)
8   Lähihoitajan työsuhteen täyttäminen (Kunilan palveluasuminen)
9   Viranhaltijapäätökset ajalta 4.12.2017 - 14.1.2018
10   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Pakkanen Raimo puheenjohtaja
Eriksson Helena jäsen
Kivelä Annakaisa jäsen
Oikarinen Petri jäsen
Tolvanen Janne varapuh.joht.
Yläkäs Minna jäsen
Vilkki Mikko jäsen
Seuri Marjo sos.- ja terv.joht.
Astola Matti khall:n edustaja (Mi)
Kivelä Anja khall:n edustaja