Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
10   Valtuuston 18.12.2017 päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
11 Talousarvion 2018 täytäntöönpano- ja tilinpäätöksen 2017 valmisteluohje
12 Yleishallinnon käyttösuunnitelma 2018
13 Sisäinen valvonta
14   Valtionosuuspäätökset valtiovarainministeriön hallinnonalalla
15 Kauko Koskelan perikunnan myyntitarjous omistamastaan tontista
16 Sopimusten purkaminen Domfinland Oy:n kanssa
17 Määräalojen myyminen East Gate Development Koy:lle tai heidän rahoittajakseen lähtevälle eläkevakuutusyhtiölle
18   Viranhaltijapäätökset
19   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Kuokka Vappu pj.
Kuntsi Juhani I vpj.
Kivelä Anja II vpj.
Kattelus Eeva-Liisa jäsen
Kokkola Tomi jäsen
Pirttimäki Seppo jäsen
Uski Leo jäsen
Ukkola-Paronen Sisko kvalt. puh.joht.
Kouki Risto kvalt. I vpj.
Harju Jari kvalt. II vpj.
Havuaho Osmo kjoht., pöytäkirjanpitäjä