Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   Käyttösuunnitelmat 2018
2   Laskujen ja tositteiden hyväksyjät
3   Toimien täyttöluvat
4   Salpapolun kehittäminen
5   Muhikon taukotuvan katon uusiminen
6   Vaalimaan Rajamäen alueen kunnallistekniikan ensimmäisen vaiheen urakat
7   Asemakaavan muutos
8   Tiekunnan perustaminen
9   Hulevesihaitan poistaminen
10   Viranhaltijapäätökset
11   Saapuneet kirjeet
12   Muut asiat / Ajankohtaisia työasioita

Osallistuja Tehtävä
Peltola Tuomo puheenjohtaja
Korpela Marko vpj
Hurtta Nina jäsen
Myllymäki Tenho jäsen
Peltola Arto jäsen
Varjakoski Heli jäsen
Salmela Joonas nuorisovaltuuston edustaja, Miehikkälä
Kokkola Tomi khall. ed. Virolahti
Tylli Markus khall. ed. Miehikkälä
Kuokka Vappu khall.pj Virolahti
Alastalo Tarja khall.pj Miehikkälä
Havuaho Osmo kunnanjohtaja Virolahti
Uski Markku esittelijä, pöytäkirjanpitäjä