Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Kuulutukset ovat nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Opintie 4, ellei kuulutuksessa toisin mainita.
Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti virallista ilmoitustaulua.

Kunnan kuulutukset

7.11. Kunnanvaltuuston kokouskutsu 12.11.2018

31.10. Kymen jätelautakunta Esitys ekomaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi

29.10. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöskuulutus 18/0268/4

19.10. Lapin ELY-keskus Tienpitoviranomaisen siirtämä ajoneuvo Virolahden kunnan alueella

12.10. Kunnanhallituksen päätös 8.10.2018 § 150 poikkeamislupa

1.10. Kunnanvaltuuston päätös 20.9.2018 § 24 Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan hyväksyminen

17.9. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöskuulutus 18/0238/4

17.9. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöskuulutus 18/0216/4

1.3. Yhdistysavustusten haku 2018

15.2. Toimielinten kokousaikataulut

 

 

Muut kuulutukset

5.11. Lupavaliokunta Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus, Destia Oy, Yläpihlaja Paskomäki 935-432-10-5, kiviaineksen otto, murskaus, läjitys

5.11. Liikennevirasto Vesiliikennelain 463/1996 mukainen kielto- ja rajoitusesitys Santion väylällä, Hamina-Parrio

5.7. Etelä-Suomen ELY-keskuksen päätös: Huosiossuon turvetuotantoaluetta koskevassa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä määrätty selvitys, turvetuotantoalueen pohjamaan ominaisuudet happamoitumisriskin kannalta

3.7. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös: Huosiossuon turvetuotantoalueen kalataloustarkkailuohjelman muutos

3.5. Kaakon Alueverkko Oy 110 kV:n sähkölinjan maastotutkimuslupa välillä Laurila - Virojoki

Esisuunnitelmakartta
Poikkileikkaus
Voimajohtoalueen lunastus
MML:n tutkimuslupapäätös

25.4. Lupavaliokunta Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy, 31.10.2018 saakka Rouvanmäentie 3, Vaalimaa

24.4. Lupavaliokunta: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta YIT Rakennus Oy 1.5.-15.11.2018 maantien 170 parantaminen Kattilainen - Vaalimaa

11.4. Terveystarkastaja Haminan, Miehikkälän ja Virolahden uimarantaluettelo 2018

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi