Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Kuulutukset ovat nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Opintie 4, ellei kuulutuksessa toisin mainita.
Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti virallista ilmoitustaulua.

Kunnan kuulutukset

25.6. Kaavapäätöksen kvalt 29.4.2019 § 12 lainvoimaisuus Klamilan yleiskaavan muutos 2

- Klamilan osayleiskaavakartta
- Klamilan osayleiskaavan merkkien selitykset
- Klamilan osayleiskaavan muistutukset
- Klamilan osayleiskaavan kaavaseloste

24.6. Kunnanvirastojen sulku 15.-28.7.2019

18.4. Lupavaliokunta kuulutus uimarannoista 2019

 

Muut kuulutukset

11.7. Haminan lupavaliokunta Kuulutus koskien eläinsuojan laajennusta 

5.7. Kymen jätelautakunta Kuulutus koskien jätehuoltomääräysten muuttamista

24.6. Ympäristöministeriön kysely asiakaskokemuksista koskien kaavoitus- ja maankäyttöhankkeita

24.6. Haminan lupavaliokunta Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelulain 118 § melua ja tärinää Fish and Soul

24.6. Haminan lupavaliokunta Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelulain 118 § melua ja tärinää Rehupunttifestari

24.6. Haminan lupavaliokunta Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelulain 118 § melua ja tärinää Down by the Joki

10.6. ESAVI Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Vapo Oy, Heinä-Vaajersuon turvetuotantoalue, Miehikkälä

27.5. Kymen jätelautakunnan kokouspöytäkirja 23.5. http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/kymen-jatelautakunta-23-5-2019-poytakirja/

27.5. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19/0112/3 Maa-ainesten ottolupaa koskeva valitus Kotola 935-412-1-65, hylätty

21.5. Puolustusvoimat Kutsuntakuulutus 2019

9.5. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19/0112/2 koskien Haminan kaupungin ympäristölautakunnan ojituspäätöstä, Koivuniemen tura

6.5. Metsähallituksen tutkimuslupa valkoselkätikka

6.5. Metsähallituksen tutkimuslupa hämähäkkityöryhmä

28.3. Ympäristöministeriön ilmoitus VN/1969/2019 Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -selvityksestä

21.12. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19.12.2018 nro 18/0333/2, Kalatie/Kantturakoski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi