Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Kuulutukset ovat nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Opintie 4, ellei kuulutuksessa toisin mainita.
Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti virallista ilmoitustaulua.

Kunnan kuulutukset

21.5. Kunnanvaltuuston päätös 29.4.2019 § 12 Klamilan osayleiskaavan muutos 2
- Klamilan osayleiskaavakartta
- Klamilan osayleiskaavan merkkien selitykset
- Klamilan osayleiskaavan muistutukset
- Klamilan osayleiskaavan kaavaseloste

21.5. Kunnanvirastojen sulku 31.5.2019

18.4. Lupavaliokunta kuulutus uimarannoista 2019

20.2. Liikuntaneuvojan työsuhde

18.12. Kunnanvaltuuston päätös 20.9.2018 § 24 saanut lainvoiman: Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava

 

Muut kuulutukset

10.6. ESAVI Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Vapo Oy, Heinä-Vaajersuon turvetuotantoalue, Miehikkälä

4.6. Haminan lupavaliokunta Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää Rehupunttifestari

28.5. Haminan lupavaliokunta Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää Down by the Joki, Virojoki

28.5. Haminan lupavaliokunta Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää Fish and Soul, Klamila

27.5. Kymen jätelautakunnan kokouspöytäkirja 23.5. http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/kymen-jatelautakunta-23-5-2019-poytakirja/

27.5. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19/0112/3 Maa-ainesten ottolupaa koskeva valitus Kotola 935-412-1-65, hylätty

23.4. Vilkkilän yksityistie vuosikokouskutsu

21.5. Puolustusvoimat Kutsuntakuulutus 2019

9.5. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19/0112/2 koskien Haminan kaupungin ympäristölautakunnan ojituspäätöstä, Koivuniemen tura

6.5. Metsähallituksen tutkimuslupa valkoselkätikka

6.5. Metsähallituksen tutkimuslupa hämähäkkityöryhmä

17.4. Kymen Jätelautakunnan taksaluonnos, vastineet jätettävä 9.5. mennessä

28.3. Ympäristöministeriön ilmoitus VN/1969/2019 Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -selvityksestä

5.2. Kymen jätelautakunnan 24.1.2019 kokouksen pöytäkirja http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/poytakirja-24-1-2019/

21.12. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19.12.2018 nro 18/0333/2, Kalatie/Kantturakoski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi