Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Kuulutukset ovat nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Opintie 4, ellei kuulutuksessa toisin mainita.
Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti virallista ilmoitustaulua.

Kunnan kuulutukset

23.4. Kunnanvaltuuston kokous 29.4.

18.4. Lupavaliokunta kuulutus uimarannoista 2019

13.3. Eduskuntavaalit 2019

20.2. Liikuntaneuvojan työsuhde

20.2. Avustus yrityksille ja yhdistyksille virolahtelaisten nuorten kesätyöllistämiseen

18.12. Kunnanvaltuuston päätös 20.9.2018 § 24 saanut lainvoiman: Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava

 

Muut kuulutukset

17.4. Kymen Jätelautakunnan taksaluonnos, vastineet jätettävä 9.5. mennessä

28.3. Ympäristöministeriön ilmoitus VN/1969/2019 Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -selvityksestä

5.2. Kymen jätelautakunnan 24.1.2019 kokouksen pöytäkirja http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/poytakirja-24-1-2019/

21.12. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19.12.2018 nro 18/0333/2, Kalatie/Kantturakoski

5.12. Liikenneviraston päätös vesiliikennelain (463/1996) mukaisesta kielto- ja rajoituspäätöksestä Santion väylä

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Nakarin Kalanviljelylaitos Ky 8965/2018

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Nakarin Kalanviljelylaitos Ky 13166/2017

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Nakarin Kalanviljelylaitos Ky 13165/2017

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Tuuholman Lohi Ky 13163/2017

26.11. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuulutus vesi- ja ympäristölupahakemuksesta Kellosalmen Lohi Oy 13160/2017

5.11. Lupavaliokunta Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus, Destia Oy, Yläpihlaja Paskomäki 935-432-10-5, kiviaineksen otto, murskaus, läjitys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi