Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Virolahden ja Miehikkälän kuntien ostolaskujen käsittely

Hyvä tavaran/palveluntoimittajamme,

Pyydämme Teitä ystävällisesti huolehtimaan, että yrityksenne taloushallinnosta / laskutuksesta vastaavat henkilöt saavat tiedon kuntiemme sähköisten laskujen vastaanotosta ja tiedon verkkolaskuosoitteistamme sekä päivittävät tietomme järjestelmiinne.

                            Virolahden kunta               Miehikkälän kunta
Verkkolaskuosoite     003702070336                 003701626750
Välittäjän tunnus     BAWCFI22                        BAWCFI22
Operaattori             Basware Oyj                     Basware Oyj

Laskutusosoitteemme ovat:

VIROLAHDEN KUNTA         MIEHIKKÄLÄN KUNTA
Toimiala                             Toimiala
PL 14                                 PL 14
49901 VIROLAHTI               49901 VIROLAHTI


 Yleishallinto
Kunnanhallituksen, matkailun, maatalouden, museotoimen ja elinkeinotoimen laskut

 Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveydenhuollon laskut

 Tekninen toimi
Teknisen toimialan laskut

 Vesi- ja viemärilaitos
Vesi- ja viemärilaitosten laskut


Molempien kuntien sivistystoimen laskut osoitetaan Virolahden kunta / Sivistystoimi
Sähköisissä laskuissa käytetään Virolahden kunnan verkkolaskuosoitetta

Molempien kuntien tukipalvelujen laskut osoitetaan Virolahden kunta / Tukipalvelut
Sähköisissä laskuissa käytetään Virolahden kunnan verkkolaskuosoitetta

Molempien kuntien sos.- ja terv.toimen laskut osoitetaan Miehikkälän kunta / Sosiaali- ja terveystoimi
Sähköisissä laskuissa käytetään Miehikkälän kunnan verkkolaskuosoitetta

Toimialatiedon lisäksi laskusta tulee ilmetä viitetietona laskun yksilöivä tieto tilauk-sen tekijästä tai tilaajan toimipaikasta

 

Itsenäisen yrittäjän eläkevakuutus

Virolahden ja Miehikkälän kuntien toimittajaksi rekisteröinnin yhteydessä on huomioitava, että itsenäiset yrittäjät (toiminimi, yksityishenkilö) toimittavat rekisteröitymisen yhteydessä (en-simmäinen lasku kunnalle) ja sen jälkeen vuosittain Virolahden kunnalle YEL-todistuksen.

Kuntien eläkevakuutuksen ohjeen mukaisesti eläketurvaa tulee karttua kaikesta tehdystä työs-tä. Jos kunta/kaupunki ostaa palvelua itsenäiseltä yrittäjältä (toiminimi, yksityishenkilö), täytyy kunnan/kaupungin selvittää yrittäjän eläkevakuutus ja pyytää yrittäjää toimittamaan todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL-todistus).

Jos yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk, niin itsenäisen yrittäjän on otet-tava 6 kk:n kuluessa yrittäjän eläkevakuutus. Yrittäjätoiminnan ollessa vähäistä (vuonna 2011 työtulo vähemmän kuin 6896,69 €/v), ei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL -vakuutusta ja työ kuuluu Kunnallisen eläkejärjestelmän (KuEL) piiriin.

Jos itsenäisellä yrittäjällä ei eläkevakuutusta, täytyy kunnan/kaupungin maksaa laskutetusta työstä tai palvelusta KuEL -eläkemaksua. Yrittäjän kunnalle/kaupungille lähettämä lasku mak-setaan yrittäjälle palkanmaksun periaatteiden mukaisesti.

Eläkkeellä olevan yrittäjä toimittaa todistuksen eläkkeellä olostaan.
Lisätietoja itsenäisen yrittäjän eläkevakuutuksesta Kevan sivuilla täältä >

YEL-todistus, ilmoitus puuttuvasta yrittäjän eläketurvasta tai todistus eläkkeellä olosta lähete-tään ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain osoitteella:
Virolahden kunta
Ostoreskontra
PL 14
49900 VIROLAHTI

tai sähköisesti kirjaamo(at)virolahti.fi


Lisätietoja:
Johanna Lindholm, puh. 040 199 2150 johanna.lindholm(at)virolahti.fi
Pirjo-Liisa Vilkki, puh. 040 710 7306 pirjo-liisa.vilkki(at)virolahti.fi

hallintojohtaja Olli Vilen, puh. 040 199 2146 olli.vilen(at)virolahti.fi
 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi