Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

 

 

Poikkeamislupahakemus

Virojoki kortteli 8 AL, tontit 1, 2, ja  3

Muodostettavalle tontille 2 rakennetaan kaksikerroksinen asuinkerrostalo. Asuinhuoneistoja on 10 kappaletta. Pohjakerroksessa ovat varastot ja autotallit.

Suunnitteluratkaisulla poiketaan asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta sekä pysäköintinormista siten, että tontilta 1 (kiinteistö 6:89) siirretään 120 kem² rakennusoikeutta tontille 2 (kiinteistö 6:95). Tila 6:89 on ahdas, joten kaikkea rakennusoikeutta ei autopaikkavaatimusten ym. vuoksi ole mahdollista käyttää. Siirretty rakennusoikeus mahdollistaa pienkerrostalon toteuttamisen tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena, joka omalta osaltaan tukee palveluiden säilymistä ja tiivistää yhdyskuntarakennetta Virojoen taajamassa. Ratkaisu myös mahdollistaa olemassa olevan infrastruktuurin tehokkaamman hyödyntämisen.

Alueen pysäköinti käsitellään kiinteistöjen 6:70, 6:89, 6:95 ja 6:119 alueella yhtenä kokonaisuutena, koska pihatilat ovat ahtaat ja rakennuspaikkojen muoto hankala. Pysäköinnin järjestely mahdollistaa piha-alueiden järkevän ja esteettömän toteutuksen.

Erillinen saunan rakennusoikeus säilyy entisellään. Kerrosalalaskennasta ja autopaikkojen sijoittelusta on esitetty selvitys asemapiirroksessa.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla 22.6. - 7.7.2017 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 7.7.2017 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Rakennuslautakunta

Virolahdella 22.6.2017

Liitteet

Liite 1


Takaisin uutislistaan

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi